La nostra essència

El propòsit, la missió, la visió i els valors de l’entitat han guiat el 2022 el desenvolupament del Pla Estratègic 21-24

La nostra essència

El propòsit, la missió, la visió i els valors de l’entitat han guiat el 2022 el desenvolupament del Pla Estratègic 21-24

PROPÒSIT

Ser socialment responsables i contribuir a la sostenibilitat de l’estat del benestar.

MISSIÓ

Vetllar per la salut i el benestar de les nostres empreses mutualistes, gestionant els serveis i les prestacions amb rigor i excel·lència, amb compromís amb la societat i la sostenibilitat del sistema.

VISIÓ

Ser excel·lents basant-nos en les nostres persones, la innovació i l’orientació a mutualistes.

VALORS

• Qualitat
• Professionalitat
• Eficiència
• Integritat

Proposta de valor

Pla Estratègic 21-24

La Mútua de les persones. Col·laborem innovant

Els quatre pilars
estratègics del pla

Medicina personalitzada i proposta integral de valor a mutualistes Model assistencial basat en la humanització i la personalització, que fomenta la innovació tecnològica i impulsa el desenvolupament del col·lectiu assistencial per poder posicionar Mutua Universal com a entitat experta en salut integral davant dels i les mutualistes.
Continuar desenvolupant el model de cultura corporativa basat en tres pilars (sentit de pertinença, vocació de servei i innovació), i implantar mesures per facilitar l’evolució cap a una cultura centrada en les persones.
Impulsar la notorietat i el valor de Mutua Universal davant els diversos grups d’interès, amb focus en aspectes diferencials com la transparència i el bon govern, la sostenibilitat i el fet de ser una entitat experta en el nostre àmbit d’actuació i col·laboradora imprescindible del sistema.
Impulsar la relació digital amb els nostres grups d’interès, especialment, amb persones treballadores protegides i adherides, mutualistes i assessories col·laboradores per disposar de processos clau de negoci automatitzats, eficients, col·laboratius i centrats en els usuaris i les usuàries.

Medicina personalitzada i proposta integral de valor a mutualistes

Model assistencial basat en la humanització i la personalització, que fomenta la innovació tecnològica i impulsa el desenvolupament del col·lectiu assistencial per poder posicionar Mutua Universal com a entitat experta en salut integral davant dels i les mutualistes

Acceleració de la transformació digital

Impulsar la relació digital amb els nostres grups d’interès, especialment, amb persones treballadores protegides i adherides, mutualistes i assessories col·laboradores per disposar de processos clau de negoci automatitzats, eficients, col·laboratius i centrats en els usuaris i les usuàries.

Agents del sistema de salut i de seguretat social

Impulsar la notorietat i el valor de Mutua Universal davant els diversos grups d’interès, amb focus en aspectes diferencials com la transparència i el bon govern, la sostenibilitat i el fet de ser una entitat experta en el nostre àmbit d’actuació i col·laboradora imprescindible del sistema.

Cultura centrada en les persones

Continuar desenvolupant el model de cultura corporativa basat en tres pilars (sentit de pertinença, vocació de servei i innovació), i implantar mesures per facilitar l’evolució cap a una cultura centrada en les persones.