Jaime
Aguirre de Cárcer
y Moreno
PRESIDENT
+ info
"Els reptes als quals ens enfrontem com a societat requereixen organitzacions àgils i compromeses"
Llegir-ne més
Jaime
Aguirre de Cárcer
y Moreno
PRESIDENT
Juan
Güell
Ubillos
DIRECTOR GERENT
+ info
"Hem tancat l’exercici 2022 amb balanç positiu, tant pel que fa a les ràtios de solvència com als indicadors de gestió"
Llegir-ne més
Juan
Güell
Ubillos
DIRECTOR GERENT
Jaime
Aguirre de Cárcer
y Moreno
PRESIDENT
Juan
Güell
Ubillos
DIRECTOR GERENT

La nostra essència

El propòsit, la missió, la visió i els valors de l’entitat han guiat durant el 2022 el desenvolupament del Pla Estratègic 21-24, que defineix les principals línies d’actuació de Mutua Universal els pròxims anys.

2022
en resum

Indicadors
d’activitat
principals

0
Persones treballadores protegides i adherides
0
Empreses associades
0
Centres de treball
0
Persones treballadores

Medicina
personalitzada

Mutua Universal ofereix un model de salut integral basat en la humanització i la personalització on el pacient és l’eix central, amb l’objectiu d’oferir sempre la solució més adequada per tractar cada cas amb el màxim rigor i agilitat.

Mapa interactiu de centres assistencials de Mutua Universal

Innovació aplicada a la salut i la prevenció

Ecosistema innovador

Mutua Universal és pionera en la recerca de solucions innovadores i personalitzades que s’adapten a les necessitats dels i les mutualistes, epicentre de l’estratègia, i fan més senzilla, participativa, personalitzada, transparent, ràpida i multicanal la relació que mantenim.

Gestió íntegra
i eficient

Mutua Universal segueix un comportament ètic, transparent i responsable que amb el suport de la innovació permet assolir l’excel·lència en el servei i l’eficiència en la gestió.

Compromís
amb la
sostenibilitat

A Mutua Universal entenem la sostenibilitat des de la contribució a la millora de la salut i el benestar de les persones, de la societat i del planeta. Mitjançant accions en matèria social, ambiental i de bon govern, contribuïm a fomentar l’estat del benestar i a avançar cap a una economia i una societat més inclusiva, competitiva, productiva i saludable.