Gestió íntegra i eficient

Amb el focus posat en les persones, l’entitat aposta per la transformació, els serveis digitals i el treball col·laboratiu

Gestió íntegra i eficient

Amb el focus posat en les persones, l’entitat aposta per la transformació, els serveis digitals i el treball col·laboratiu

Aposta per la transformació digital

Al llarg de l’exercici 2022, Mutua Universal ha continuat avançant en la seva transformació digital, alineada amb l’estratègia de l’entitat, per impulsar nombroses iniciatives centrades en quatre dimensions: l’apoderament dels diversos grups d’interès, l’eficiència, la innovació i la cultura corporativa.

D’aquesta manera, Mutua Universal ha fet evolucionar els models de gestió i de treball cap a models híbrids que combinen presencialitat amb no presencialitat.

En l’àmbit de la gestió, l’entitat ha posat en marxa un sistema de tramitació electrònica de prestacions segur, àgil i senzill, i ha continuat treballant en l’automatització de processos i en la millora de les funcionalitats de les Zones Privades.

Interlocució única

Mutua Universal ofereix la figura de la persona interlocutora única, entesa com la persona professional de referència que acompanya l’usuari o la usuària en tot moment durant la relació amb l’entitat, i que atén les seves sol·licituds i consultes per donar-li la resposta més ràpida i adequada a cada situació.

Automatització de processos

Mutua Universal aplica la tecnologia Robotic Process Automation (RPA), un programari innovador que permet automatitzar tasques de baix valor afegit per reduir o eliminar càrregues de treball de les persones treballadores en processos repetitius que es fan dins de l’entitat.

Beneficis
 • Disminució dels temps de gestió.

 • Rebaixa de la taxa d’errors.

 • Augment de la seguretat.

 • Augment de la productivitat i eficiència en els processos.

 • Reivindica la tasca dels professionals de l’entitat, que es poden dedicar a tasques que aporten valor afegit als diversos grups d’interès.

INDICADORS D’EVOLUCIÓ A L’APLICACIÓ DE LA TECNOLOGIA ROBOTIC PROCESS AUTOMATION (RPA)
0k
Estalvi en hores 2020
0k
Estalvi en hores 2021
0k
Estalvi en hores 2022
0k
Casos tractats
0k
Processos executats el 2020
0K
Processos executats el 2021
0k
Processos executats el 2022
0K
Estalvi total

Tramitació i gestió electrònica integral

Amb l’objectiu de ser més eficients en la gestió, així com d’apoderar la població protegida, Mutua Universal ofereix un servei de tramitació electrònica àgil, senzill i segur que facilita les gestions entre l’entitat i el públic objectiu.

Basat en conceptes com la traçabilitat, l’agilitat i la seguretat, el sistema de tramitació electrònica de Mutua Universal, integrat a la Zona Privada, presenta els beneficis següents:

 

 • Facilita la tasca de les assessories col·laboradores, mutualistes i població protegida en les gestions relacionades amb l’entitat.

 • Simplifica la gestió dels tràmits.

 • Estalvia temps, en evitar la presencialitat

 • Permet accés immediat a la informació del tràmit des de qualsevol dispositiu i lloc i en qualsevol moment del procés.

 • Garanteix la identitat de la persona sol·licitant i la integritat i autenticitat del tràmit.

Noves funcionalitats
a les Zones Privades

Zona Privada Paciente
 • Nou apartat “Informes i resultats”, que dona accés a tots els informes sanitaris del pacient. Així, les persones usuàries podran consultar i descarregar, en un mateix lloc, tant els informes mèdics com els informes de resultats de les proves.
 • Nova funcionalitat que permet consultar i descarregar els certificats de retencions d’IRPF per a les persones que hagin estat beneficiàries de prestacions econòmiques a Mutua Universal.
 • Versió renovada de la Zona Privada Pacient, amb un disseny més personalitzat, una interfície més intuïtiva i amigable i una navegació més senzilla.
 
Què es pot fer a la Zona Privada Pacient?
 • Accedir còmodament a l’historial mèdic complet: visualitzar les cites mèdiques i proves programades, així com consultar les prestacions econòmiques de manera segura i confidencial.
 • Consultar i sol·licitar un canvi de cita mèdica de manera simple, sense esperes ni desplaçaments al centre.
 • Consultar l’equip assistencial des de qualsevol lloc i en qualsevol moment del procés (eConsulta).
 • Veure el detall de les prestacions econòmiques percebudes, així com la data i l’import de les que hi ha en curs.
 • Rebre totes les novetats, estat de les sol·licituds i properes cites mèdiques.

Zona Privada Empresa

La Zona Privada Empresa de Mutua Universal és un servei web que posa a disposició de les empreses associades, persones treballadores autònomes i assessories col·laboradores la possibilitat de tramitar prestacions, fer el seguiment dels processos de baixa, consultar informació per reduir la sinistralitat o sol·licitar farmacioles, entre altres serveis.
 • També té una nova funcionalitat que permet consultar i descarregar els certificats de retencions d’IRPF per a les persones que hagin estat beneficiàries de prestacions econòmiques a Mutua Universal.
 • A més, disposa de l’Observatori Empresa, una eina que analitza els indicadors d’absentisme i de sinistralitat a través d’un quadre de comandament interactiu que ajuda en la gestió i la presa de decisions de Recursos Humans i de prevenció de riscos laborals.

Zona Privada per a empreses Proveïdores Sanitàries

El llançament de la Zona Privada per a proveïdors o proveïdores de serveis sanitaris de Mutua Universal exemplifica els avantatges de centralitzar totes les gestions en una única plataforma.

Aquest espai permet a les empreses proveïdores fer tots els tràmits relacionats amb comandes, informes i factures.