Medicina personalitzada

Mutua Universal ofereix un model de salut integral basat en la humanització i la personalització on el/la pacient és l’eix central

Medicina personalitzada

Mutua Universal ofereix un model de salut integral basat en la humanització i la personalització on el/la pacient és l’eix central

A més de l’atenció presencial prestada a la nostra àmplia xarxa de centres propis d’alta capacitació tecnològica amb presència a totes les províncies, dues àrees de control hospitalari a Madrid i Barcelona i dos hospitals intermutuals a Bilbao i València, Mutua Universal disposa d’un sistema propi de telemedicina avançat (Clínica Online), implantat a tots els centres assistencials, que garanteix l’accés a la medicina especialitzada i hospitalària i permet la gestió de tràmits independentment de la ubicació. Aquests recursos i serveis garanteixen una atenció personalitzada i eficient en qualsevol circumstància.

Humanització de la salut

El model d’assistència sanitària de Mutua Universal es basa en una atenció integral centrada en les persones, que humanitza totes les accions i procediments amb l’objectiu de prestar una assistència personalitzada.

Per això, el col·lectiu assistencial de l’entitat està en contínua formació amb la finalitat de fomentar la innovació i impulsar-ne el desenvolupament.

Fes clic a la imatge per ampliar

Enquestes de satisfacció
Pacients 2022

ATRIBUTS MÉS BEN VALORATS EN UNA BONA
ATENCIÓ ALS NOSTRES CENTRES ASSISTENCIALS

0
Seguretat

aspectes vinculats a la seguretat de pacients com les mesures de protecció durant la visita

0
Neteja

0
eConsulta

0
Seguiment telefònic
SERVEI PRESTAT
PEL PERSONAL SANITARI
SERVEI PRESTAT PEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ

0
Fisioteràpia

0
Infermeria

0
Medicina

0
Treball social

0
Administració

Servicio prestado por el personal de administración

Clínica online

TELEMEDICINA:
MÉS DE 20 ANYS D’EXPERIÈNCIA ENS AVALEN

La Clínica Online és un sistema avançat de telemedicina implantat a tots els centres assistencials de Mutua Universal que té com a objectiu garantir l’accés a la medicina especialitzada i hospitalària de totes les persones associades de l’entitat, independentment de la ubicació geogràfica.

“El sistema de telemedicina propi Clínica Online agilitza el diagnòstic i redueix els temps d’espera, fet que millora la qualitat de vida dels i les pacients i les seves famílies, i incrementa l’eficàcia del servei”

El sistema de telemedicina Clínica Online de Mutua Universal permet diversos tipus de connexió a distància:

Telemedicina en mobilitat.
Connexió directa, mitjançant la Zona Privada i l’aplicació mòbil de Mutua Universal, entre pacient i personal sanitari a través de dispositiu mòbil, sense necessitat de desplaçar-se a un centre assistencial de l’entitat.

Telemedicina entre centres assistencials propis de Mutua Universal.
Permet a les nostres persones treballadores protegides i adherides accedir, des de qualsevol dels nostres centres assistencials, a especialistes que donen suport mèdic a distància.

Telemedicina amb altres centres sanitaris.
Connexió entre centres assistencials de Mutua Universal
i altres centres sanitaris, sigui amb Serveis Mèdics d’Empresa
de les nostres empreses associades a través de la Clínica
Online Empresa o amb hospitals intermutuals.

CLÍNICA ONLINE
EN XIFRES

0
Consultes de telemedicina
0
Incorporació multimèdia en història clínica
0
Centres connectats

ALTRES EINES DE TELEMEDICINA eCONSULTA

Les eConsultes, funcionalitat que permet de manera còmoda i sense desplaçaments el contacte directe amb l’equip assistencial de Mutua Universal, s’han incrementat un 6% l’any 2022..

L’eConsulta, disponible a través de la Zona Privada de Mutua Universal, us permet contactar amb l’equip assistencial de l’entitat (personal mèdic, d’infermeria o de fisioteràpia) que us hagi visitat en els últims 15 dies per resoldre dubtes en relació amb la pauta de medicació, les cures prescrites o complicacions en l’evolució, entre d’altres.

 

0
eConsultes

LÍNEA UNIVERSAL

Línia Universal és un servei de teleassistència i consulta 24 hores els 365 dies de l’any on l’atenció és a càrrec d’un equip de professionals assistencials i de gestió capaços de donar resposta als idiomes principals de l’àmbit internacional.

La seva funció principal és proporcionar orientació mèdica, gestionar el trasllat de pacients accidentats i accidentades cap al centre sanitari més idoni per al tractament, gestionar el rescat i la repatriació de pacients amb ingrés hospitalari dins i fora del territori nacional i facilitar informació complementària respecte a la gestió assistencial i de prestacions de Mutua Universal.

0
Trucades ateses

Projecte LINCE: analítica predictiva per millorar el servei a pacients

LINCE és un projecte d’analítica predictiva basat en la intel·ligència artificial (IA) capaç d’identificar patrons i establir models predictius que permeten agilitzar certs processos i oferir una atenció més eficaç i immediata als nostres associats i associades.

Inversió en la renovació de centres assistencials

Dins del programa de millora contínua de la xarxa assistencial de Mutua Universal, al llarg del 2022 s’han invertit un total de 2,7 milions d’euros destinats a reformes i manteniment, que complementen els 2,8 milions d’euros consignats a noves inversions en centres assistencials.

Principals projectes el 2022

NOU CENTRE ASSISTENCIAL DE MÀLAGA
NOU CENTRE ASSISTENCIAL DE VITÒRIA
NOU CENTRE ASSISTENCIAL DE CÀCERES
NOU CENTRE ASSISTENCIAL D’ALCORCÓN