Compromís amb la sostenibilitat

Pla de RSC i
Sostenibilitat 21-24

Compromís amb la sostenibilitat

Pla de RSC i
Sostenibilitat 21-24

“Actuant en el present,
pensant en el futur”

Al llarg del 2022, Mutua Universal ha continuat treballant en el Pla de RSC i Sostenibilitat 21-24 “Actuant en el present, pensant en el futur” amb l’objectiu de donar resposta als nous reptes, expectatives i necessitats dels diversos grups d’interès, i contribuir activament als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Eixos del Pla de RSC i sostenibilitat de Mutua Universal

Objectius del Pla de RSC i sostenibilitat de Mutua Universal

Continuar treballant per una cultura corporativa ètica, compromesa i responsable internament i externament, seguint els criteris ASG (ambiental, social i de governança).

Fomentar entorns inclusius i accessibles on la gestió de la diversitat sigui un pilar essencial.

Avançar en la nomenclatura de RSC cap al concepte de sostenibilitat com a rol transformador a l’organització.

Integrar l’Agenda 2030 i el propòsit de Mutua Universal a l’activitat de l’organització.

Orientar l’acció social de l’entitat cap a la cura de les persones, sobretot les malaltes i les vulnerables.

Contribuir a millorar la salut i el benestar de les persones, de la societat i del planeta.

Compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

En el desenvolupament de la seva funció, Mutua Universal manté un comportament responsable que cuida les persones, les empreses i l’entorn.

Així, contribueix activament a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS). A més, l’entitat desenvolupa accions específiques de difusió dels ODS entre els grups d’interès tant interns com externs.

Diàleg i compromís
amb els grups d’interès

En el desenvolupament de la seva funció, Mutua Universal manté un comportament responsable que cuida les persones, les empreses i l’entorn. Així, contribueix activament a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
A més, l’entitat desenvolupa accions específiques de difusió dels ODS entre els grups d’interès tant interns com externs.

ELS NOSTRES GRUPS D’INTERÈS

Població protegida

Empleats/des

Proveïdors/es

Empreses associades i autònoms/es

Òrgans de govern i participació

Administració pública i agents socials

Assessories

Sector de mútues col·laboradores amb la Seguretat Social

Societat

COMUNICACIÓ EXTERNA

WEB CORPORATIVA

+0
visites
0
publicacions informatives

XARXES SOCIALS

+0
seguidors

CORREU ELECTRÒNIC

0
enviaments del Butlletí Universal
0
enviaments a empreses i assessories

COMUNICACIÓ INTERNA

PORTAL UNIVERSAL

0
notícies publicades
0
pàgines vistes úniques
0
persones subscriptores al resum de notícies

ENQUESTES DE SATISFACCIÓ DEL SERVEI

MITJANA DE SATISFACCIÓ

0
Autònoms/es
0
Empreses
0
Assessories
0
Grans comptes
8,54

TOTAL

Compromís d’un equip de
professionals en un projecte comú

Cliqueu sobre la imatge per engrandir

Criteris ambientals,
socials i de governança (ASG)