Gutanak

“2022ko ekitaldia balantze positiboarekin itxi dugu, kaudimen ratioei zein kudeaketa adierazleei dagokienez”

Jaime

Aguirre de Cárcer y Moreno

PRESIDENTEA

Cartas

“2022ko ekitaldia balantze positiboarekin itxi dugu, kaudimen ratioei zein kudeaketa adierazleei dagokienez”

Jaime

Aguirre de Cárcer y Moreno

PRESIDENTEA

Gutun honi hasiera emateko, nire aurreko presidenteari eskerrak eman nahiko nizkioke benetan. Juan Echevarría Puig jauna Mutua Universal-eko presidentea izan da 2004. eta 2022. urteen artean, eta azken ekitaldi hori “2022ko kudeaketa txostena eta iraunkortasun memorian” jasota dago.
Pertsona zintzoa eta langile nekaezina da, giza arazoekiko benetan sentibera eta beti elkarrizketarako prest dagoena. Berarekin denbora partekatzeko aukera izan dugunok aparteko jakintza iturriaz gozatu ahal izan dugu.

Mutua Universal-eko Presidentzian eman dituen 18 urteetan, Juan Echevarría erabat lotu zaio Erakundeari, bai pertsonalki baita profesionalki ere, bere ezagutza pertsonal eta profesional guztia mutualitatearen zerbitzura modu bikainean jarriz. Gaur eguneko Mutua Universal lortzeko bultzatutako aurrerapen eta lorpen gehienak bere ahalegin, dedikazio eta jarraikitasunari esker izan dira. Era berean, lidergo-dohain sendo eta zorrotzari esker, Erakundeak egungo gobernantza-maila lortu ahal izan du.

Bigarrenik, eskerrak eman nahi dizkiot Mutua Universaleko Zuzendaritza Batzordeari Erakundearen buru izaten jarraitzeko nigan konfiantza osoa jartzeagatik. Batzorde horretako kide naiz 2011tik, eta 12 urte hauetan zehar erakundearen bilakaera, lan ona eta erantzukizuna egiaztatu ahal izan dut.

Konpromiso hori ilusioz, etorkizuneko ikuspegiaz eta erantzukizunez hartzen dut. Harro nago edozein eremutan Mutua Universal ordezkatzeaz.

Nire ahalegin nagusia beti izango da Juan Echevarríaren presidentzian zehar eraiki denari eustea. Legatu hori da animatzen eta erronka egiten didana. Etorkizunera ilusioz eta exijentziaz begiratzera behartzen nau, berak beti egin duen bezala. Jardueraren etengabeko hobekuntza eta kontrol irmoa bermatu nahi ditut, jokabide etiko eta arduratsuari eta gobernu korporatibo onari zuzendutako ekintzak eta proiektuak sustatuz, kudeaketan ahalik eta gardentasun handiena lortzeko.

Benetan zaila da 2022a lerro gutxi batzuetan laburtzea. Urtean zehar bi alderdi nagusi bizi izan ditugu. Batetik, pandemia globala gainditzearen baikortasuna eta horrek dakarren susperraldi ekonomikoa, eta, bestetik, Ukrainako gerrak eragindako ziurgabetasun geopolitikoa eta haren ondorio gizatiar eta ekonomiko suntsitzaileak, horiek ere globalak.

Europako energia-krisiaren urtea izan da, joan den mendeko 70eko hamarkadaz geroztik bizitako larriena, Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Erakundearen (ELGA) arabera. Hornidura-kateen itogunea ere jasan dugu, baita kontsumo-prezioen hazkundea ere. Azken horren ondorioz, diru-politikak gogortu egin dira nazioartean, eta inflazio-mailak oztopatu egin du herrialdeen hazkundea eta handitu egin dira enpresen ekoizpen-kostuak.

Espainiako ekonomiak, Europako gainerako herrialde gehienek bezala, urteko lehen eta bigarren hiruhilekoetan hazkunde txiki batekin erantzun zion munduko egoera nahasi horri, murrizketen amaierak eta pandemiaren osteko turismoaren itzulerak bultzatuta, eta ekitaldiaren bigarren erditik aurrera bat-bateko dezelerazioa izan zuen, prezioen igoeraren eta inflazioaren eraginez. BPGa da adibide argiena, apiriletik ekainera % 2,2 hazi baitzen eta uztailetik irailera % 0,2 baino ez. Langabezia-tasa ere aipatu daiteke, 2022aren amaieran 2008an higiezinen burbuilak eztanda egin baino lehenagoko mailetara igo arren % 13 ingurukoa baita oraindik, eta euroguneko altuenen artean kokatzen da.

EGUNGO EGOERA

Hala eta guztiz ere, Estatistikako Institutu Nazionalaren (EIN) datuen arabera, Estatuko ekonomia % 5,5 hazi zen 2022an, kontsumoak eta kanpo-sektoreak eutsita, baina epidemiaren aurreko bolumena berreskuratu gabe.Espainia izan zen, halaber, urte amaieran inflazioaren jaitsierarik handiena izan zuen euroguneko herrialdea, nahiz eta azpiko inflazioa, energia eta elikagaiak alde batera utzita, bi hamarren igo zen, % 5,2 arte. Edonola ere, urteko bilakaera ikusita espero zitekeena baino egoera hobea lortu zen.

Ziurgabetasun horretan murgildurik, dezelerazio argi batekin baina itxaropen zantzu batzuk izanda, Gizarte Segurantzak (erakunde horrekin lankidetzan ari gara eta haren mende gaude) hilabete asko daramatza 100.000 milioi eurotik gorako zorra jasaten. Pentsioak dardarka daude, urtea amaitu aurretik onartutako Belaunaldien arteko Ekitate Mekanismo berriaren gizarte-kotizazioen igoerak ematen dion ekarpena nolakoa den ikusteko zain. Neurri horrek zuzenean eragiten die soldatei eta enpresek langileek jasaten duten kostuari.

Eta oraindik gertuago, hauteskunde orokorrak uztailaren 23ra aurreratu dira, M28ko hauteskundeen  biharamunean. Hauteskunde horietan, sozialistek porrot gogorra jasan dute hautestontzietan, PPren aurrean udal hauteskundeak galdu dituztelako eta gobernatzen zituen autonomia erkidegoen zati handi bat galdu dutelako. Hauteskunde deialdi honek 60 lege baino gehiago geldiarazi ditu Parlamentuan; besteak beste, Segurtasun Nazionalari buruzko Legearen aldaketa, pentsioen erreformaren azken paketea, etxeko langileei egindako hobekuntzena, langile autonomoen kotizazioena, Covidaren ondoren Osasun Publikoaren Estatuko Agentzia bat sortzea proposatzen zuena edo amatasun- eta aitatasun-baimenak luzatu nahi zituena, besteak beste.

Testuinguru horretan, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuak, 1,4 milioi enpresa baino gehiagoren laneko kontingentziak babesteaz arduratzen direnak, hau da, sistemaren guztizkoaren % 98,7ko merkatu-kuota; besteren konturako 18 milioi langile baino gehiago, sistemaren guztizkoaren % 97,2; eta beren konturako 3,2 milioi langile baino gehiago atxikita.

Sektore horrek lotura estua du lege-aldaketekin eta ekonomiaren gorabeherekin. Urtea bi entitateren bat-egitearekin hasi zuen, finantzazio osagarriei esker emaitza positiboarekin amaitu zuen, eta aspalditik bizi da laneko absentismo-tasa oso altuak jota, kontingentzia arruntaren ondoriozko aldi baterako ezintasunaren ondorioz. Kontingentzia hori oraindik ere gutxietsi egin du Administrazioak, mutualitateek prestazio ekonomikoaren ordainketari aurre egiteko jasotzen duten kuota-zatiari buruzko koefiziente batzuekin, eta horren ondorioz, absentismoaren bolumena ikusita, oraindik ez da nahikoa, eta horrek sektorea muga-egoeran eta maniobra-tarterik gabeko egoeran jartzen jarraitzen du, mutualismoak esparru horretan ere langileen susperraldia arintzen laguntzeko eskaini arren. Estaldura hori gure gain hartzen dugu lan-istripuagatiko baja medikoetan.

Lan-absentismoa arazo globala da gaur egun Espainian, eta zuzenean eragiten die pertsonen osasunari, enpresen produktibitateari eta lehiakortasunari, eta Gizarte Segurantzako sistemaren eta ongizate-estatuaren iraunkortasunari. Buruhauste horri aurre egiteko, ezinbestekoa da lankidetza publiko-pribatu eraginkorraren birformulazioa, mutualitate kolaboratzaileek eta Gizarte Segurantzak mantentzen duguna.

Mutua Universal-en kasuan, gure jarduera eremua den heinean, 2022ko ekitaldia balantze positiboarekin itxi dugu, kaudimen ratioei zein kudeaketa adierazleei dagokienez. 56,75 milioi euroko emaitza positiboa eta Kontingentzia Profesionalengatik ahalik eta gehien zuzkitutako Egonkortze Erreserba gure lan onaren eta iraunkortasunaren erakusgarri dira.

Enpresa elkartekideen (157.985) eta babestutako eta atxikitako langileen (1.638.363) kopuruak gora egin du, baita gizarte-kotizazioen bidez bildutakoak ere.

Helburu-unitateak zuzentzen du jarduera hori, eta interes sozialak gidatzen du, hau da, epe luzerako jarduera iraunkorra lortzeak, legeei eta erregelamenduei dagokienez, eta fede onean, etikan eta erabilerekiko eta jardunbide egokiekiko errespetuan oinarritutako jokabideak. Gizarte-interesa gure interes-taldeen bidezko interesekin eta gure jarduerek gizartean eta ingurumenean duten eragin positiboarekin uztartzea du helburu.

ANTOLAKETA ARINA ETA MODERNOA

Horrela, etorkizunari aurre egiteko, bideragarritasun ekonomikoak eta erakunde kaudimentsu baten sinesmenak ematen diguten konfiantza daukagu. Erakunde kaudimentsu hori gai izango da sistemaren jasangarritasunean funtsezko laguntzaile gisa legez esleituta ditugun zerbitzuak (denboraren poderioz handituz doazenak) eraginkortasunez eta efizientziaz kudeatzeko. Erakunde horri laguntzen diogu langileen osasuna babestuz, prebentzio-kultura sustatuz, gizarte- eta lan-arloko laguntza emanez eta prestazioak ordainduz.

Hemendik, eskerrak eman nahi dizkiegu enpresa elkartu guztiei, babestutako eta atxikitako langileei eta gure lanean konfiantza izan duten aholkularitza laguntzaileei.

Era berean, nire esker ona Mutua Universaleko langile guztiei, horiek baitira Erakundearen benetako eragile. Zuen ahalegin eta profesionaltasunari esker lortu da erakunde arin eta modernoa lortzea, gure interes-taldeen beharretara egokitzeko eta horiei aurrea hartzeko gai dena. Erronka horri aurre egiteko, antolamendu-egitura egokia eta epe luzerako ikuspegia duten ildo estrategiko argiak erabiliko dituzue. Horrela bakarrik aurre egingo diegu etorkizunak dakartzan erronkei.

Eskerrak eman nahi dizkiot Juan Güell zuzendari kudeatzaileari ere, sektorean erreferente baita, beti erakusten duen indar eta etorkizuneko ikuspegiagatik. Zuzendaritza Batzordeari, Entitatearen gobernu egokiari arreta eta bitarteko gehien eskaintzeagatik. Kontrol eta Jarraipen Batzordeari, Prestazio Berezien Batzordeari eta Auditoretza eta Betetze Batzordeari, beren ezinbesteko lanagatik.

AMATeko presidente eta zuzendari kudeatzaileari. Eta, jakina, hain estu laguntzen dugun Administrazio Publikoari.

Eskerrik asko.