Jaime
Aguirre de Cárcer
y Moreno
PRESIDENTE
+ info
"Os retos aos que nos enfrontamos como sociedade requiren unhas organizacións áxiles e comprometidas"
Ler máis
Jaime
Aguirre de Cárcer
y Moreno
PRESIDENTE
Juan
Güell
Ubillos
DIRECTOR XERENTE
+ info
"Pechamos o exercicio 2022 cun balance positivo, tanto no que respecta aos cocientes de solvencia coma aos indicadores de xestión"
Ler máis
Juan
Güell
Ubillos
DIRECTOR XERENTE
Jaime
Aguirre de Cárcer
y Moreno
PRESIDENTE
Juan
Güell
Ubillos
DIRECTOR XERENTE

A nosa esencia

O propósito, a misión, a visión e os valores da entidade guiaron en 2022 o desenvolvemento do Plan Estratégico 21-24, que define as principais líneas de actuación de Mutua Universal nos próximos anos.

2022
en resumo

Principais
indicadores
de actividade

0
Persoas traballadoras protexidas e adheridas
0
Empresas asociadas
0
Centros de traballo
0
Persoas traballadoras

Medicina
personalizada

Mutua Universal ofrece un modelo de saúde integral baseado na humanización e na personalización onde o/a paciente é o eixo central, co obxectivo de ofrecer sempre a solución máis axeitada para tratar cada caso co máximo rigor e axilidade.

Mapa interactivo de centros asistenciais de Mutua Universal

Innovación aplicada á saúde e á prevención

Ecosistema innovador

Mutua Universal é pioneira na busca de solucións innovadoras e personalizadas que se adapten ás necesidades dos/das mutualistas, epicentro da estratexia, facendo máis sinxela, participativa, personalizada, transparente, rápida e multicanle a relación que mantemos.

Xestión íntegra
e eficiente

Mutua Universal segue un comportamento ético, transparente e responsable que, co apoio da innovación, permite alcanzar a excelencia no servizo e a eficiencia na xestión.

Compromiso coa
sustentabilidade

En Mutua Universal entendemos a sustentabilidade desde a contribución á mellora da saúde e o benestar das persoas, da sociedade e do planeta. A través de accións en materia social, ambiental e de bo goberno, contribuímos a fomentar o estado de benestar e a avanzar cara a unha economía e unha sociedade máis inclusivas, competitivas, produtivas e saudables.