Publicat el: 05/07/2017
Gerent

 

 

"Progressem cap a una organització que estimuli l'anticipació, la responsabilitat i la creativitat mitjançant la col·laboració."

 

 

Juan Güell Ubillos
Director Gerent de Mutua Universal

Publicat el: 02/05/2017

L’any 2018 va ser, en línies generals, un any positiu per a l’economia espanyola. Segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el PIB va créixer un 2,6%, el menor increment dels darrers quatre anys, però va superar un altre cop la mitjana de la zona euro (1,8%).

L’evolució positiva es va traslladar també al mercat laboral, amb la creació de 566.200 llocs de feina i 19,56 milions d’afiliats a la Seguretat Social, la millor xifra des de l’agost de 2008. Amb 210.484 persones desocupades menys, el nombre d’aturats fou de 3,2 milions, un 14,4% sobre la població activa, cosa que suposa un ritme de reducció interanual del 6,2% a més d’encadenar sis exercicis consecutius a la baixa. L’afiliació mitjana a la Seguretat Social va arribar als 19.024.465 ocupats el desembre, la millor dada de tancament d’any dels onze darrers, tot i que encara per sota dels 19.372.777 d’afiliació registrada el desembre de 2007.

Durant el darrer exercici, Mutua Universal va arribar a una xifra total d’ingressos de 1.064 milions d’euros, un 9,7% més que l’any anterior, amb uns resultats positius de 44,3 milions. Gràcies a una rigorositat en la gestió i a una optimització dels recursos, la tresoreria no presenta problemes de liquiditat i manté la cobertura per a reserves establerta a cada capítol. Mutua Universal és avui una empresa sanejada que en els últims anys ha liquidat gairebé la totalitat de deutes conseqüència de litigis i reclamacions d’un període anterior i que, a més, manté un patrimoni històric considerable i solvent, tal com es pot comprovar en els comptes d’aquesta memòria.

Al tancament de 2018 donàvem cobertura a 1.464.701 treballadors i 165.678 empreses. Cal destacar que el 90,44% dels treballadors per compte d’altri incorporats i el 86,09% de les noves empreses que van confiar en Mutua Universal van contractar, a més de la cobertura per contingènies professionals, la protecció enfront de les contingènies comunes amb una tendència marcadament creixent.

Valorem molt positivament els resultats de la gestió en un exercici que, tot i la bonança dels principals indicadors de l’economia nacional, per la tendència anticíclica del nostre sector, ha resultat advers per a les mútues. El marc regulador ens fa seguir una lògica similar al negoci de les asseguradores –prestar cobertura de forma reactiva– quan la nostra essència i vocació són el servei proactiu, tant en l’àmbit estricte de l’assistència sanitària com en la gestió administrativa i la prevenció.

Amb l’estabilitat i el creixement econòmic, la creació d’ocupació es recupera i, de forma paral·lela, l’absentisme augmenta de forma desproporcionada. En conseqüència, es dispara la despesa que han d’assumir les mútues i que finalment repercuteix en una disminució dels ingressos a la Seguretat Social.

En els darrers anys el sector ha assumit un increment molt significatiu de despesa que ha portat el sistema al límit. El 2018 va ser un any particularment difícil en aquest sentit. Només en l’últim exercici: els béns deixats de produir per causa de l’absentisme van equivaler al 5,86% del PIB, la gestió de la incapacitat temporal per contingènies comunes va suposar un negatiu total de 747 milions d’euros, el resultat del conjunt de mútues va disminuir un 5,72% en termes reals i l’impacte total de la prestació econòmica per contingènies comunes va ser de 7.500 milions d’euros per a la Seguretat Social. En el cicle 2014-2018 de recuperació econòmica la despesa per prestacions es va veure incrementada un 58%.

A aquesta situació límit d’origen estructural que va viure el sistema de mútues s’hi afegiren altres factors d’incertesa, com les tensions polítiques i econòmiques entre grans potències, que amenacen un creixement econòmic sostingut imprescindible per a reduir l’endeutament de l’Estat i poder assegurar una prosperitat inclusiva a milions de ciutadans que es troben en situació de precarietat.

Publicat el: 02/05/2017

El 2018 es va fer més necessari que mai progressar en les dues línies fonamentals que formen part del nostre ADN empresarial: la millora contínua i la innovació, amb l’objectiu de millorar l’eficiència dels processos i orientar-nos cap a la reducció dels costos.

Publicat el: 12/07/2017

Però sens dubte, el fet més rellevant per a nosaltres fou el canvi de govern de començaments de juny amb l’èxit d’una moció de censura que molt pocs van pronosticar.

Per la seva pròpia naturalesa, el sistema de mútues col·laboradores amb la Seguretat Social és un sector molt regulat i, per tant, depèn de les directrius de l’Executiu.

En aquest sentit hem de manifestar la nostra satisfacció per haver estat capaços d’establir una relació profesional de confiança a través d’una col·laboració franca i efectiva i amb completa transparència. El nou equip gestor, que venia amb molta experiència i coneixia bé Mutua Universal, va poder comprovar –així se’ns digué- com havíem evolucionat en els darrers anys fins a ser una referència per al sector en no pocs aspectes. Tanmateix, aquesta evolució no ens va estalviar haver de treballar dur per poder-nos adaptar a les noves disposicions de carácter normatiu o a altres mesures que es van adoptar amb l’objectiu de mantenir un sistema integrat per mútues rendibles i sanejades. Una visió que compartim i per la qual treballem cada dia.

En no haver-hi motius seriosos per a l’optimisme, vam abordar el disseny d’un nou Pla Estratègic des de la prudència, però amb la ferma determinació de cumplir la nostra missió de “vetllar per la salut i el benestar dels nostres mutualistes gestionant els serveis i les prestacions amb rigor i excel·lència, compromesos amb la societat i amb la sostenibilitat del sistema”.

Per aconseguir-ho era més necessari que mai progresar en les dues línies fonamentals que formen part del nostre ADN empresarial: la millora contínua i la innovació. Ens vam marcar com a objectiu millorar l’eficiència dels processos i orientar-nos cap a la reducció dels costos.

En aquest sentit, es va intensificar l’esforç en l’optimització de la gestió de compres, l’optimització de les nostres instal·lacions, la disminució de la dependència de proveïdors aliens al sistema i l’establiment d’aliances de col·laboració amb altres mútues.

Els reptes als quals ens enfrontem exigeixen un coneixement actualitzat i precís de la marxa dels procesos per tal d’identificar sistemàticament les desviacions i les oportunitats de millora i assegurar, a més, que l’impacte de les decisions s’implanti uniformement a tota l’organització.

Per això, el 2018 l’equip directiu ha treballat cada cop més sobre el terreny: els comités directius ara són itinerants, es promou el desplaçament de professionals de les àrees funcionals pel territori i es persegueix una transversalitat més gran en la gestió de projectes.

Tot això ha implicat una revisió de la nostra cultura empresarial per tal d’eliminar grups tancats, promoure el talent i fomentar la resolució de reptes i conflictes de forma transversal o col·lectiva.

Progressem cap a una organització fortament centralitzada en l’administració de recursos però orientada cap al territori, que és on es dóna el contacte amb treballadors i empreses i, alhora, amb més jerarquia transversal que no vertical per estimular l’anticipació, la responsabilitat i la creativitat a través de la col·laboració.

Per assolir aquests objectius i també per mantenir la vocació d’excel·lència dels nostres serveis, comptem amb la innovació com a aliat natural d’acceleració de processos i aportació de valor afegit. Aquesta memòria recull una cronologia de l’acció innovadora de l’Entitat, des de la digitalització de la història clínica el 1996 o el desenvolupament pioner del nostre sistema de telemedicina Clínica Online el 2009 fins a implementacions recents com el disseny d’aplicacions mòbils de prevenció, la integració de la realitat virtual en tractaments psicològics, la implantació de la Intel·ligència Artificial o les plataformes de gestió personalitzada. Entre aquestes darreres destaca la Zona Privada INSS, una iniciativa pròpia per agilitzar els tràmits amb els inspectors mèdics de l’Institut Nacional de la Seguretat Social que l’Administració està implantant a tot el sistema. Esperem que aquests exemples serveixin per corroborar el nostre convenciment de la innovació com a motor de millora i desenvolupament continus, fins i tot des de molt abans de l’adveniment de l’era digital.

En definitiva, el 2018 va ser un any molt intens que ens va consolidar com a mútua renovada, sanejada i solvent, preparada per a l’assumpció dels reptes més grans que sens dubte el futur ens portarà.

El meu agraïment a tots els treballadors afiliats, també als autònoms i empreses que han confiat en nosaltres, així com a tots i cadascun dels professionals de Mutua Universal que amb la seva feina, dedicació i acompliment ens fan cada dia millors.

El meu agraïment també a la Junta Directiva i en especial al seu President per la seva dedicació i recolzament.

  

Juan Güell Ubillos
Director Gerent de Mutua Universal

Publicat el: 12/07/2017

Valorem molt positivament els resultats de la gestió en un exercici que, tot i la bonança dels principals indicadors de l’economia nacional, per la tendència anticíclica del nostre sector, ha resultat advers per a les mútues.