SAÚDE DA EMPRESA

Desenvolvemos novas metodoloxías propias para contribuir á redución do absentismo e reforzar os programas de prevención.

Programas de prevención da sinistralidade

O Plan Xeral de Actividades Preventivas agrupa as diversas tarefas desenvolvidas por Mutua Universal en materia de prevención de riscos laborais e redución da sinistralidade: seguridade no Traballo, hixiene industrial, ergonomía e psicosocioloxía.

6.512

informes de
sinistralidade

1.969

asesoramentos técnicos en prevención de Riscos Laborais

124

programas de redución da sinistralidade

169

campañas e actividades de sensibilización

En empresas con indicadores elevados de sinistralidade

-15%

do índice de sinistralidade

-1.123

accidentes

Xestión integral do absentismo

Mutua Universal desenvolveu un modelo propio de sistemática de mellora continua que se estrutura en catro fases e que pode ser xestionado online pola empresa:

 

  • Diagnóstico.

  • Plan de actuación

  • Seguimiento.

  • Memoria.

    +INFO