ORGANIZACIÓN

Mutua Universal é unha organización solvente, áxil e innovadora, referente na saúde da empresa e na saúde dos traballadores. O seu modelo de xestión desenvólvese baixo os valores de calidade, profesionalidade, eficiencia e integridade.

Cadro de persoal

1.822

emplegados

46anos

de idade media

15 anos

de antigüidade media

Persoal administrativo

Persoal sanitario

Persoal de prevención

Persoal directivo

Publicado el: 18/04/2017

A creación da Universidade Corporativa supón unha evolución do modelo de formación interna de Mutua Universal, pasando da xestión da formación á xestión do coñecemento. 

Formación

 
1.000

cursos

Máis de

80.000

horas

 
9,1/10

índice de satisfacción

 
407.000

investimento total (€)

 

Xestión do Talento

Como fito do Plan Estratéxico 2014-2017, culminouse a primeira fase do modelo de xestión do talento mediante a consolidación do proxecto <strong>Impuls@</strong> para o desenvolvemento de liderado, e o deseño dun Plan de sucesións para cobertura de postos clave. En este ejercicio también se ha lanzado el campus de formación Universidad Corporativa.