ENPRESAREN OSASUNA

Geure metodologia berriak garatu ditugu, absentismoa murrizten laguntzeko eta prebentzio-programak indartzeko.

Ezbehar-tasa murrizteko programak

Prebentziorako Jardueren Plan Orokorrean, Mutua Universalek laneko arriskuak prebenitzeko eta ezbehar-tasa murrizteko garatutako zenbait ekintza azaltzen dira: laneko segurtasuna, industria higienea, ergonomia eta psikosoziologia.

6.512

txosten ezbehar-tasari buruz

1.969

aholkularitza tekniko laneko arriskuen prebentzioan

124

programa ezbehar-tasa murrizteko

169

kanpaina eta jarduera sentsibilizaziorako

Ezbehar-tasa handia daukaten enpresetan

-15% eko

ezbehar-tasa

-1.123

istripu

Absentismoaren kudeaketa unibertsala

Mutua Universal-ek etengabeko hobekuntzako sistematikako bere eredua garatu du. Eredu hori lau fasetan egituratzen da eta enpresak linean kudea dezake:

 

  • Diagnosia.

  • Jarduketa-plana.

  • Jarraipena.