Publicado el: 05/07/2017
Gerente

 

 

"Mutualitateen sistemak, kudeaketaren jardute arduratsua eta zerbitzu-ematea eta sormena eta konponbide berriak bilatzea uztartu behar ditu"

 

 

Juan Güell Ubillos
Zuzendari gerentea

Publicado el: 02/05/2017

2018. urtea, oro har, urte positiboa izan zen Espainiako ekonomiarentzat. EIN Estatistikako Institutu Nazionalaren arabera, BPGa %2,6 hazi zen, azken lau urteko hazkunderik txikiena, nahiz eta eurogunekoaren batez bestekoa (%1,8) gainditu zuen.

Bilakaera positibo horrek lan merkatuan izan zuen bere isla, 566.200 lanpostu sortu baitziren, eta Gizarte Segurantzako afiliatu kopurua 19,56 milioira heldu zen, 2008ko abuztutik honako zifrarik onena, alegia. 210.484 langabetu gutxiago izan ziren, eta langabezia 3,2 milioitan geratu zen, biztanleria aktiboaren %14,4.

Urteartekoa %6,2ko abiadan gutxitu zela esan nahi du horrek, eta badaramatza sei urte jarraian beheranzko joera horrekin. Gizarte Segurantzaren batezbesteko afiliazioa 19.024.465eraino iritsi zen abenduan, eta azken 11 urteotako urte itxierako daturik onena da, nahiz eta oraindik azpitik dagoen 2007ko abenduan ziren 19.372.777 afiliatu haiengandik.

Pasa den urtean, Mutua Universalek 1.082 milioi euroko diru-sarrerak izan zituen, aurreko urtean baino %9,7 gehiago, eta 44,3 milioiko emaitza positiboak izan zituen. Diruzaintzak ez du likidezia arazorik ageri, kudeaketan izandako zorroztasunari eta baliabideen optimizazioari esker, eta kapitulu guztietan ezarritako erreserbetarako estaldurarekin segitzen dugu.

Mutua Universal erakunde saneatu bat da gaur egun, eta ia zor guztia kitatu izan du azken urteetan zor horiek aurreko garai bateko auzi eta erreklamazioei zegozkien, eta kaudimen handiko ondare historiko garrantzitsuarekin segitzen dugu, memoria honetako kontuentan ikus daitekeen moduan.

2018aren itxieran, 1.464.701 langileri eta 165.678 enpresei ematen genien estaldura. Azpimarratzekoa da Mutua Universalen bazkideturik besteren kontura hasitako langileen %90,44k eta enpresa berrien %86,09k kontingentzia arruntetarako estaldura ere kontratatu zutela kontingentzia profesionalekoaz gain, eta hazten doan joera bat da hori.

Oso balorazio positiboa egiten dugu kudeaketaren emaitzei dagokionez. Aurtengo urtea, izan ere, ez da batere erraza izan mutuentzat, herrialdeko ekonomia adierazle nagusien oparialdiaren arren, gure sektorearen joera antiziklikoa dela eta. Arau esparruak aseguratzaileen sektorearen antzeko logikari -estaldura modu erreaktiboan ematea- jarraitzera behartzen gaitu, gure zerizana eta bokazioa zerbitzu proaktiboa den arren, bai osasun-asistentziaren esparru hertsian bai kudeaketa administratiboan eta prebentzioan.

Ondorioz, izugarri igo da mutuek bere gain hartu beharreko gastua, eta Gizarte Segurantzarako diru-sarreren murrizketa dakar, horrek, azkenean.

Azken urteetan, sektoreak gastu igoera oso esanguratsuari egin dio aurre, sistema mugaraino eramanez.
Ildo horretan, 2018. urtea bereziki zaila izan zen. Soilik azken ekitaldian, BPGren %5,86ren pareko ondasunak produzitzeari utzi zitzaion absentismoarengatik, eta kontingentzia arruntekiko aldi baterako ezintasuna kudeatzen 747 milioi euroko emaitza negatiboa jazo zen, mutuak orokorrean hartuta emaitza %5,72 jaitsi zen. Kontingentzia arruntengatiko prestazio ekonomikoen inpaktua, berriz, 7.500 milioi eurokoa izan zen guztira Gizarte Segurantzarentzat.
Susperraldi ekonomikoaren 2014-2018 zikloan, baina, %58 igo zen prestazioengatiko gastua.

Mutuen sistemak bizi izan zuen egiturazko arrazoiengatiko muturreko egoera horri ezegonkortasuneko beste faktore batzuk gehitu zitzaizkien, potentzia nagusien arteko tirabira politiko eta ekonomikoak, kasu, zeinak mehatxu baitira hazkunde ekonomiko iraunkor batentzat, bestalde ezinbestekoa Estatuaren zorrak behera egin dezan eta prekarietate egoeran bizi diren milioka herritarrentzat oparotasun inklusiboa ziurtatzeko.

Publicado el: 02/05/2017

Mutualitateek Gizarte Segurantzaren Sistema jasangarri egiten laguntzen dute, lankidetza publiko eta pribatuaren ereduak berekin dakarren bizkortasunagatik. Hainbat hamarkadaz ibili izan da eredu hori, eta eraginkorra dela erakutsi du, zeren eta langileari, enpresari eta, azken finean, gizarteari balioa baitakarkielako.

Publicado el: 12/07/2017

Juan Güell Ubillos
Director Gerente de Mutua Universal

Publicado el: 12/07/2017

Mutua Universal-ek, 2017an, 56,66 milioi euro (2016ko soberakinak) sartu zituen Gizarte Segurantzan. 2017an, 33 miloi euroko emaitza positiboa izan zuen; hortaz, Sistemari egiten diogun ekarpenean, sektoreari egindako gure portzentajezko partaidetza handitu egin zen, finantza-kaudimen osoaz.